حریم خصوصی

فروشو در جهت حفاظت از اطلاعات شخصی کاربرن، بروزترین فناوری ها و تکنولوژی ها را در خدمت گرفته تا اطلاعات شخصی کاربران افشا نشود، اما در صورت بروز هرگونه مشکل و افشا شدن اطلاعات، فروشو مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

اطلاعات ثبت شده توسط کاربران صرفاً جهت بهبود تجربه کاربری و در راستای افزایش کیفیت استفاده از فروشو می باشد و هیچگونه سوء استفاده از طرف فروشو رخ نخواهد داد.

نظر به عدم امکان تضمین هک نشدن یا ربوده نشدن اطلاعات و داده های کاربران، تعهد سامانه در خصوص حفظ محرمانگی داده ها صرفا به وسیله بوده و با اثبات اینکه تمام اقدامات و تدابیر لازم جهت حراست از داده ها به عمل آمده، سامانه و شرکت مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

سامانه فروشو تعهد می کند داده های کاربران جز در مورد کارکرد همین سایت و سامانه برای مقاصد دیگر به کار نرود.

درسترسی های اخذ شده از کاربران داری حساب کاربری صرفا شامل شماره تماس و ایمیل کاربر می باشد.

لازم به اشاره است با شروع همکاری با فروشو یک نسخه از تمامی اطلاعات فروشگاه در فروشو درج می شود و  با قبول این توافق تمامی مسئولیت هر نوع اطلاعاتی که به درخواست فروشگاه در فروشو درج شده است از فروشو سلب می شود و تماما به فروشگاه های ارائه دهنده کالا واگذار میشود.